Chủ nhật, 3/7/2022
Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 14 A00, A01, A09, C14

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, A09, C14