Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kinh Bắc

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 15.5 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01