Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Văn Lang

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07