Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Công Nghệ Đông Á

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 15 A00, A01, A02, D01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D01