Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Công Nghệ Đông Á

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 22 A00

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00