Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 15 A01, C01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C01, D07