Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 19 A00, A01, B08, C14

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, B08, C14