Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 21 A00, A01, B08, C14

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, B08, C14