Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 19.75 A00, A01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
19.75
Tổ hợp môn
A00, A01