Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Dân lập Phương Đông

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01