Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Đại Nam

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 14.5 A00, A01, A10, C14

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A10, C14