Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Xây dựng Miền Tây

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01