Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Dân Lập Duy Tân

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 13 A00, A16, C01, C02

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A16, C01, C02