Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 15.5 A00, A16, C01, C02

Xét học bạ: 18

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A16, C01, C02
Ghi chú
Xét học bạ: 18