Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 14 A00

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00