Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 15.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90