Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Văn Lang

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 15 A00, A01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01