Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Văn Lang

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07