Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 15 A00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D21, D22, D23, D24, D25

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D21, D22, D23, D24, D25