Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Công Nghệ Vạn Xuân

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 14 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07