Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Hà Tĩnh

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 16 A00

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00