Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Hà Tĩnh

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 15 A00, A01, A02, A09

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, A09