Thứ ba, 21/9/2021
Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 14 A00, A01, A09, A10

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, A09, A10