Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Quy Nhơn

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15 A00, A01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01