Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Quy Nhơn

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 17 A00, A01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01