Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Trưng Vương

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 13.5 A00, C01, C09, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
13.5
Tổ hợp môn
A00, C01, C09, D01