Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công Nghệ Đông Á

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01