Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Công Nghệ Đông Á

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 18 A00

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00