Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 13 A00, A01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, D01