Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Tây Nguyên

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 19.75 A00

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
19.75
Tổ hợp môn
A00