Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Bạc Liêu

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 16 A00

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00