Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Bạc Liêu

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 18 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90