Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Lạc Hồng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01