Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Lạc Hồng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15.15 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15.15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01