Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Hùng Vương

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 17 A00

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00