Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Hùng Vương

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01