Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Hùng Vương

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 17 A00, A01, A09, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, A09, D01