Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Nguyễn Trãi

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 16.1 A00, A07, C04, D01

TTNV <=13

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
16.1
Tổ hợp môn
A00, A07, C04, D01
Ghi chú
TTNV <=13