Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Nguyễn Trãi

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 16 A00, A07, C04, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A07, C04, D01