Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Nguyễn Trãi

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07