Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Mỏ - Địa chất

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 22 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07