Thứ ba, 12/12/2023
Đại học Mỏ - Địa chất

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 23.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07