Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Mỏ - Địa chất

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 18 A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, D01, D07