Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Tài chính

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 26.1 A01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A01