Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 23.9 A01, D01, D07

<=NV3

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
23.9
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
<=NV3