Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 19.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07