Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 18 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01