Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15.5 A00, A01, C04, D01

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01
Ghi chú
Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)