Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Hòa Bình

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15.45 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15.45
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96