Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25.25 A00, A01, C14, D10

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C14, D10