Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 26 A00, A01, C14, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, C14, D01