Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 20 A00, A01, A02, D10

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D10