Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Dân lập Phương Đông

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14 A00, A01, C00, D01, D02

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01, D02