Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25.45 A01, D01

Toán >=8.2 NV<=14

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25.45
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.2 NV<=14