Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 24.4 A00, A01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01