Chủ nhật, 25/9/2022
Đại học Tài Chính Kế Toán

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15 A00, A01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01