Thứ tư, 4/10/2023
Đại học Hồng Đức

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15 A00, C04, C14, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, C04, C14, D01