Chủ nhật, 25/9/2022
Đại học Dân Lập Duy Tân

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 13 A00, A16, C01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A16, C01, D01