Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14 A00

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00