Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25.25 A00, A01, D01, D90

TTNV >=7

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90
Ghi chú
TTNV >=7