Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 23.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90