Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 24 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90