Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Kinh tế TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 26.1 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07