Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Kinh tế TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 23.1 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07