Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Kinh tế TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25.9 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07