Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15 A01, D01, D90

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D90