Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 16 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90