Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Văn Lang

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 18 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01