Thứ năm, 27/1/2022
Đại học Văn Hiến

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 19 A01, C04, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, C04, D01