Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Văn Hiến

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 23 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01