Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Đồng Tháp

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14 A00, A01, D01, D10

Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm