Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Vinh

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 19 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07