Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Công Nghệ Vạn Xuân

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90