Thứ bảy, 2/12/2023
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 16 A00

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00