Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14.35 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14.35
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01