Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01