Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Hà Tĩnh

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 16 A00

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00