Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Hà Tĩnh

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 C20

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C20