Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Thái Bình

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 16.95 A00, B00, C14, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
16.95
Tổ hợp môn
A00, B00, C14, D01