Thứ bảy, 23/9/2023
Đại học Thái Bình

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 17.3 A00, B00, C14, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
17.3
Tổ hợp môn
A00, B00, C14, D01