Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Nam Cần Thơ

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 22 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01