Thứ bảy, 26/11/2022
Đại học Nam Cần Thơ

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 19 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01