Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01