Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 18 A00, D01, D03, D96

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, D01, D03, D96