Thứ hai, 2/10/2023
DFA

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 C02

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C02